Girişimcilik Nedir? Nasıl Girişimci Olabilirsiniz?

Girişimcilik kelimesinin az çok ne anlama geldiği ile ilgili hepimizin bilgisi var. Tabii ki, eğer bu konuda çoğumuzun bildikleri doğru ve tam olsa, “Girişimcilik Nedir?” başlığına sahip bir içerik yazmamıza gerek kalmazdı.

Bu makalemizde her yerde papağan gibi tekrarlanan girişimcilik kavramını pekiştirmek yerine bu kavramın kökenlerine yaklaşacağız.

Yani sadece girişimciliğin kelime anlamı değil, aslında toplumsal ve ekonomik yeriyle ilgili de bir değerlendirme sizleri bekliyor.

Bunun yanında girişimcilik destekleri ile ilgili de bilgi sağlayacağız.

Girişimcilik, modern ekonomik teoride, üretim için gerekli görünen dört kaynaktan birisidir. Temelinde ekonomik üretim için gerekli kaynaklar aşağıdaki gibidir:

 • Doğal kaynaklar / toprak
 • İş gücü
 • Sermaye
 • Girişimcilik

Girişimci, bir işletmenin riskini üstlenerek, bulduğu veya sahip olduğu sermaye ile iş gücü ve ihtiyacı olan kaynakları birleştirir. Böylece üretim gerçekleşmiş olur.

Yani girişimcilik, kâr arayışı içerisinde üretim ve yenilik ortaya çıkartıp, ekonomiye katma değer sağlamak olarak görülebilir.

Girişimcilik Kavramının Kökeni Nedir?

Girişimcilik yüz yıllardır var olan bir konsept olmasına rağmen, 1900’lü yılların ortalarına kadar ekonomistler girişimcileri ve girişimciliği ekonomik modellerinin içerisine katmıyorlardı. Bunun temel sebebi ise ekonomideki bütün aktörlerin tamamen rasyonel ve mükemmel bilgiye erişimi olduğunun varsayılmasıydı. 

Ancak gerçek dünyada ekonomik aktörler tamamen rasyonel değillerdir ve mükemmel bilgiye erişimleri yoktur. Bu sebeple, bu mantık ile hazırlanan modeller istenilen sonuçlara ulaşamıyordu.

Ekonomi ve toplumsal yapı içerisindeki belirsizliğin hesaba katılması, dolayısıyla da bu belirsizliği giderecek ve riski üstlenecek insanların da modeller içerisinde yer alması gerekiyordu.

Girişimcilik kavramı da bu noktada modern ekonomik modeller içerisinde yer almaya başladı.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimciliğin birçok farklı türü bulunmaktadır. Bunlardan ön plana çıkanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Sosyal Girişimcilik
 • İç Girişimcilik
 • Yenilikçi Girişimcilik
 • Yaratıcı Girişimcilik
 • Fırsat Girişimciliği
 • Kamu Girişimciliği

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik, sosyal ve toplumsal sorunları çözmek amacıyla yapılan girişimlere verilen isimdir. Gelir eşitsizliği, gıda sorunları, sosyal eşitsizlikler, ayrımcılık ve benzeri konulara çözüm bulmak için yapılır.

Sosyal girişimlerin bazılarında gelir veya kâr beklentisi yoktur. Ancak sosyal sorunları çözmek demek, kâr elde etme amacının tamamen kaybolduğu anlamına gelmez. Sosyal konulara çözüm bulan girişimciler bunu kâr elde etme amacıyla da yapabilir.

İç Girişimcilik

İç girişimcilik, herhangi bir şirketin veya organizasyonun içerisinde, kendi imkanları ve kaynakları ile yapılan girişimlere verilen isimdir. Temelinde bir veya bir grup iç girişimci, organizasyonun içerisinde yenilikler ortaya çıkartmak için görevlendirilir. Bu kişiler resmi olarak görevlendirilmeden, kendi yetkilerini kullanarak da iç girişimler ortaya çıkartabilirler.

Yenilikçi Girişimcilik

Yenilikçi veya diğer bir adıyla inovatif girişimcilik, yeniliklerden doğan fırsatları kullanılarak girişim yapılmasına verilen isimdir. Bu girişimcilik türünde girişimciler, araştırma ve geliştirme işlemleri üzerine yoğunlaşarak yenilikler ortaya çıkartmayı hedeflerler. Böylece bir inovasyon elde edilerek, bu inovasyon üzerinden kâr sağlanması amaçlanır.

Yaratıcı Girişimcilik

Yaratıcı girişimcilik, yaratıcı ve sanatsal endüstrilerden birisinde girişimcilik yapmaya verilen isimdir. Kendi işlerini kuran ressamlar, şarkıcılar, aktörler ve benzeri sanatçılar yaratıcı girişimcilere örnek olarak verilebilir.

Fırsat Girişimciliği

Herhangi yeni bir mal, hizmet veya teknoloji piyasaya girmeden önce, bu hareketten doğacak olan fırsatları tespit etmek ve bunları değerlendirmek, fırsat girişimciliğidir. En genel tanımıyla, pazardaki fırsatları gören ve değerlendiren kişiye fırsat girişimcisi adı verilir.

Kamu Girişimciliği

Kamu girişimlerinde, girişim için gerekli olan kaynak ve sermaye belirli bir şahıs veya özel şirket tarafından değil, bir kamu kurumu tarafından sağlanır. 

Kamu girişimcileri ise, kamu kurumları tarafından bu yeni girişimleri kurmak ve yönetmek amacıyla görevlendirilen kişilerdir.

Genellikle bu kamu girişimleri, devlet tarafından sağlanan hizmetleri geliştirmek, vatandaşlara yeni hizmetler sağlamak veya ülkeye yeni gelir kaynakları yaratmak için yapılan girişimlerdir.

Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Girişimci olmak isteyen insanların birçok farklı yeteneğe ve özelliğe sahip olması gerekmektedir. Birçok girişimcinin ortak olarak sahip olduğu bazı özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Çok Yönlülük
 • Takım Çalışması
 • İkna Kabiliyeti
 • Kritik Düşünme

Çok Yönlülük

Girişimciler iş hayatları boyunca birçok farklı görev üstlenmek zorunda kalabilirler. Girişimlerinin durumuna göre, bazen teknik işlere el atmaları, insan kaynakları görevi üstlenmeleri, finansal durumları ele almaları veya pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekebilir. Bu sebeple birçok farklı konuda bilgileri olması ve çok yönlü yetkinliklere sahip olmaları önemlidir.

Takım Çalışması

Ne kadar başarılı veya yetenekli olursa olsun, bir girişimcinin kariyeri boyunca kendi kendisine çalışabilmesi pek mümkün değildir. Eğer işlerini büyütmek istiyorsa, mutlaka başka insanlarla birlikte çalışmaya ihtiyacı olacaktır. Bu sebeple girişimcilerin takım çalışmasına olan yatkınlıkları önemlidir.

İkna Kabiliyeti

Girişimcilerin kariyerlerinin çeşitli noktalarında, yatırımcılar, ajanslar, potansiyel müşteriler, iş ortakları ve benzeri birçok insanı ikna etmeleri gerekecektir. Bu yüzden başarılı olmak isteyen girişimcilerin, güçlü bir ikna kabiliyetine sahip olması önem taşır.

Kritik Düşünme

Kritik düşünme yeteneği, bir durumu farklı bakış açılarından analiz edip, tartıp, değerlendirme yetisine verilen isimdir. 

Girişimciler kariyerleri boyunca birçok farklı bakış açısıyla, durumla ve insanla karşılaşır. Yeri geldiğinde kendi hatalarını görmek, düzeltmek ve daha iyiye gidilebilmek için kritik düşünebilmeleri çok önemlidir.