E-Ticaret il Satış Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler

E-Ticaret ile Satış Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler

Devletlerin kamusal harcamaları karşılamak amacıyla tüzel ve gerçek kişilerden topladıkları paraya vergi adı verilir. E-ticaret işletmeleri de, yaptıkları satışlar, kazançları ve sahip oldukları varlıklar üzerinden devlete vergi ödemekten sorumludur. E-ticaret sitelerinin ödemesi gereken vergiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • Geçici Vergi
 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Gümrük Vergisi

E-ticaret sitelerinin ödemesi gereken bu vergileri makalemizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

KDV (Katma Değer Vergisi)

Katma Değer Vergisi (KDV), verilen mal veya hizmetin yarattığı katma değer üzerinden alınan vergidir. Bu verginin devlete teslim edilmesi sorumluluğu her ne kadar mal ve hizmet sağlayıcısına ait olsa da, vergiler asıl olarak tüketiciler tarafından ödenir. 

KDV, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu tarafından düzenlenir. E-ticaret işletmelerinin de, sattıkları hizmet ve mal üzerinden, belirli oranda KDV ödemesi gerekir. Ödenecek olan KDV, satılan mal veya hizmetin satış fiyatına eklenir, vergi döneminde de toplanan bu miktar, toplayan işletme tarafından devlete teslim edilir. 

Satılan mal ve hizmetin türüne göre ödenmesi gereken KDV oranı farklılık gösterir.

Herhangi bir ürünün KDV hariç veya KDV dahil tutarının hesaplamasını yapmak için, KDV Hesaplama Aracı’nı kullanabilirsiniz.

Geçici Vergi

Geçici Vergi, kazanç üzerinden ödenecek olan verginin, üçer aylık dönemlere bölünerek parça parça ödenmesine verilen isimdir. Kısacası bu vergi türü, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’nden ayrı olarak ödenen bir vergi türü değildir. Bu vergilere bağlı olan bir vergi ödeme usulüdür.

Geçici VergiGelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar ve zarar hesaplamalarının tek seferde yapılmasına gerek kalmadan, üç aylık dönemlerde elde edilen verginin kazancının önden tahsil edilmesi için getirilmiştir. 

Ödediğiniz Geçici Vergiler, eğer Gelir Vergisi mükellefiyseniz, takip eden yılın “Mart” ayında ödemekle yükümlü olduğunuz Gelir Vergisi Beyannamesi’nden, Kurumlar Vergisi mükellefiyseniz de takip eden yılın “Nisan” ayında vereceğiniz Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nden düşülür. Geçici Vergi Beyannamesi ile ödenir.

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, devletin yıl boyunca kişiler tarafından kazanılan gelirlerden topladığı vergidir. Ödeyeceğiniz vergi miktarı ve oranı, yıl içerisinde elde ettiğiniz kazanca bağlıdır. Çoğu hükümet, gelire göre artan oranlı vergi sistemi uygular. Yani daha fazla kazanan, daha yüksek vergi oranlarını ödemekle yükümlüdür.

E-ticaret yapanların, elde ettikleri bireysel kazanç üzerinden gelir vergisi ödemesi gerekmektedir. Kısacası e-ticaret sitenizden elde ettiğiniz kazanç, herhangi bir vergilendirmeden geçmeden gerçek kişi olan sizin cebinize giriyorsa, gelir vergisi ödemekle yükümlüsünüzdür.

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi, herhangi bir kurumun, bir mali yıl boyunca elde ettiği kazanç üzerinden alınan vergidir. Eğer e-ticaret siteniz bir şahıs şirketi değil de, bir sermaye şirketi olarak tüzel kişi unvanına sahipse, o zaman işletmenizin kazancı üzerinden Kurumlar Vergisi ödemeniz gereklidir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri, her üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez geçici vergi ödemekle yükümlüdür. Aşağıdaki unsurlar, Kurumlar Vergisi mükellefliği oluşturur:

 • Sermaye Şirketleri
 • Kooperatifler
 • İktisadi kamu kuruluşları
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 • İş ortaklıkları

Damga Vergisi

Kurumların ya da gerçek veya tüzel kişiliklerin kendi aralarında iletişim kurmak için oluşturdukları resmi belgelerden ve ibraz edilebilen, herhangi bir hususu kanıtlayan belgelerden alınan vergiye Damga Vergisi adı verilir.

Bir sözleşmeyi, resmi, ibraz edilebilir belgeyi imzalayan herkes Damga Vergisi mükellefidir. E-ticaret işletmeniz için imzaladığınız belgeler üzerinden de Damga Vergisi ödemekle yükümlü olacaksınız.

Gümrük Vergisi

E-ticaret sitenizde sattığınız ürünleri dışarıdan, ithalat yoluyla tedarik ediyorsanız, o zaman ödemeniz gereken vergiler arasında Gümrük Vergisi de olacaktır. Ülkemizde 4458 sayılı Gümrük Kanunu tarafından düzenlenen bu vergi, ithalat yapan kişiler tarafından ödenir. Gümrük Vergisi, dışarıdan, ülkeye bir ürün veya hizmet girmesi durumunda doğar.

Birçok ülke kendi sınırlarına ithalat olarak giren ürünlerden, farklı tarifler ile Gümrük Vergisi toplamaktadır. Türkiye’de de, geçerli olan gümrük anlaşmaları dolayısıyla ülkeler için alınan Gümrük Vergisi miktarı değişiklik göstermektedir.

E-Ticaret Vergi Muafiyeti Var mıdır?

Evet, evde kendi imkanları ile, el işi ve hobi işleri ile uğraşarak ürün üretenler ve bunların satışlarını e-ticaret üzerinden gerçekleştirdiği ve kanunda geçen şartları sağlaması halinde vergi muafiyetinden yararlanabilirler.

Evde üretilen ve e-ticaret sitelerinde veya sosyal medya hesapları üzerinden satılan ürünler üzerinde, yıllık asgari ücret tutarına kadar vergi muafiyetinden yararlanılabilir.

E-Ticaret Vergi Muafiyetinden Nasıl Yararlanılır?

E-ticaret vergi muafiyetinden yararlanmak için öncelikle “Vergiden Muaf Esnaf Belgesi” almanız gerekmektedir. Esnaf muaflığı ile ilgili şartları yerine getiriyorsanız, ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki vergi dairesinden dilekçe vererek esnaf vergi muafiyet belgesini alabilirsiniz.

Belge alımı sırasında herhangi bir ücret ödenmemektedir ve verilen belgenin geçerlilik süresi üç yıldır. Süre bitiminde belgenin yenilenmesi mümkündür. Eğer bu üç yıllık süre içerisinde esnaf muaflığı şartlarını kaybederseniz, işinizi bırakırsanız veya kendi isteğinizle muaflıktan çıkmaya karar verirseniz vergi dairelerine başvuru yaparak belgenizi iptal ettirmeniz gerekmektedir.