2022 Yılı E-Ticaret Verileri Açıklandı

2022 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %109’luk artışla 800,7 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında sipariş adetleri yüzde 43 artış ile 3 milyar 347 milyon adetten 4 milyar 787
milyon adede yükselmiştir.

E-Ticaretin Genel Ticarete Oranı
2021 yılında e-ticaretin genel ticarete oranı %17,7 iken bu oran 2022 yılında %5 artarak %18,6
olarak gerçekleşmiştir

Ödeme Yöntemleri Bazında E-Ticaret Hacmi

2022 yılında ödeme yöntemleri bazında toplam e-ticaret hacminin %36’sını 287 milyar TL ile
Havale/EFT ve diğer ödemeler oluştururken, %3’ünü 27 milyar TL ile kapıda ödeme, %61’ini
486,7 milyar TL ile kartlı işlemler oluşturmaktadır.

E-Ticaret İşletmelerine İlişkin Veriler

2022 yılında e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam 548.688 işletme bulunmaktadır. Bu
işletmelerin 31.320 adedi, ETBİS’e kayıtlı işletme olarak faaliyet göstermekte olup, ETBİS’e
kayıtlı site sayısı 37.256 adede ulaşmıştır. 533.019 adet işletme e-ticaret pazar yerlerinde
faaliyet göstermektedir. 15.651 adet işletme kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmakla
birlikte e-ticaret pazar yerlerinde de satış yapmaktadır.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (Pazar Yerleri) Bünyesinde Satış Yapan
İşletmeler

İşletmelerin %80’i yalnızca bir, %12,6’sı iki pazar yerinde satış yapmayı tercih ederken %4’ü
3 pazar yerini, %1,9’u 4 Pazar yerini ve %1,5’i 5 ve üstü pazar yerini tercih ederek satış
gerçekleştirmektedirler.

E-Ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin İllere Göre Dağılımı

E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz İstanbul’dur (%37,7). Bu
ilimizi Ankara (%8,5), İzmir (%7,1), Bursa (%4,6), Antalya (%3,4), Konya (%2,4) ve Kocaeli
(%2,4) illeri takip etmektedir.

E-Ticaret Harcamalarının Yurt İçi-Yurt Dışı Dağılımı

2022 yılında; yurt içi harcamaların payı %91,3’lük oran ile 731 milyar TL olarak
gerçekleşirken, diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar %4,2’lik oran
ile 33,8 milyar TL, vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar %4,5’lik oran ile 35,9 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılı E-Ticaret Hacminin Sektörlere Göre Dağılımı

Sektör bazında e-ticaret hacmi değerlendirildiğinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık
96,7 milyar TL, giyim, ayakkabı ve aksesuar 54 milyar TL, elektronik 45,9 milyar TL,
havayolları ise 45,1 milyar TL olmuştur. Bu sektörleri gıda ve süpermarket, seyahat taşımacılık
ve depolama, yemek ve konaklama sektörleri izlemektedir.

2022 Yılında E-Ticaret Hacminin Sektörler İtibarıyla Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2022 yılında bir önceki yıla göre %222 artışla konaklama (11,5 milyar TL), %156 artışla
havayolları (45,1 milyar TL), %132 artışla seyahat, taşımacılık ve depolama sektörü (23,9
milyar TL), %129 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar (54 milyar TL), %122 artışla elektronik
(45,9 milyar TL), %95 artışla gıda ve süpermarket (26,5 milyar TL) %88 artışla beyaz eşya ve
küçük ev aletleri (96,7 milyar TL), %39 artışla yemek (19,6 milyar TL) sektörü olmuştur.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Üzerinden Yapılan Alışverişin Cinsiyete
Göre Dağılımı

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların %58’ini kadınlar;
%42’sini erkekler oluşturmaktadır.

E-Ticaret Alışverişlerinin İllere Göre Dağılımı

Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin %36’sını İstanbul, %9’unu Ankara,
%6’sını İzmir illerinde yaşayan vatandaşlar yapmaktadır. Bu illeri; %4 oran ile Bursa ve
Antalya, %2,5 oran ile Kocaeli, yaklaşık %2 oran ile Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep illeri
takip etmektedir

Ödeme Şekli İtibarıyla Ortalama Sepet Tutarları

E-ticarette ortalama sepet tutarı 167 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar ödeme
şekillerine göre farklılık göstermektedir.

Sektörel Bazda Ortalama Sepet Tutarı

Sektörel olarak ortalama sepet tutarı 2022 yılında konaklama sektöründe 9.425 TL, ev, bahçe,
mobilya ve dekorasyonda 3.804 TL, havayollarında 2.928 TL, beyaz eşya ve küçük ev
aletlerinde 451 TL, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe 447 TL ve elektronikte 292 TL
olarak gerçekleşmiştir.

Sektör Bazında Taksitli/Peşin İşlem Oranı

E-ticaret harcamalarının %85’i peşin ödeme yapılarak, %15’i ise taksitli ödeme imkânı
kullanılarak gerçekleşmiştir. Sektörel olarak bakıldığında ise ev ve dekorasyonda %77, beyaz
eşyada %34, elektronikte %29, giyimde %31, seyahatte %10, konaklamada %15,
havayollarında %15, kitap ve dergide ise %6,5 oranında taksitli işlem tercih edilmiştir.

E-Ticaret İşlemlerinin Günlere Göre Dağılımı

E-ticaret hacminin haftanın günlerine göre incelendiğinde günler arasında artış ve azalışlar
olduğu ve dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.